schoolcommissie


Aan onze school is een Schoolcommissie verbonden, deze vormt een brug tussen ouders en school. De Schoolcommissie heeft een adviesfunctie richting schoolleiding en algemeen bestuur met name op het gebied van identiteit. De Schoolcommissie mag ook op andere terreinen advies geven: het onderwijs, de organisatie, het personeelsbeleid en het financieel beleid.†Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de Schoolcommissie en de directeur.†

Tijdens het schooljaar zijn de leden van de Schoolcommissie regelmatig aanwezig op school, bijvoorbeeld bij de jaaropening, de christelijke vieringen en de afscheidsmusical.

Verder verzorgt de Schoolcommissie een attentie bij de verjaardag van de leerkrachten en de kerstpakketten.†

Op dit moment bestaat de Schoolcommissie uit:

Cock Verweij (voorzitter)
Esther van Beek - Brouwer
Mirjam Bruinius - Van Tilborg