Identiteit

Wij willen in woord en daad uitdragen dat de SamuŽlschool een christelijke school is. Voor ons betekent dit dat kinderen in aanraking worden gebracht met het Evangelie. De leerkrachten hebben bewust voor dit onderwijs gekozen. Zij willen deze boodschap door middel van de verhalen uit de Bijbel, liederen, vieringen en gesprekken aan de kinderen bekend maken.