onze visie & kernwaarden

We streven er naar kinderen cognitief, sociaal en creatief te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden wij met name de vakken taal, lezen en rekenen van belang. Naast kennisoverdracht geven we evenwichtige aandacht aan vaardigheden, persoonsvorming en sociale vorming.

Ons doel is onderwijs op maat te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van ieder kind, zodat ieder kind kan groeien. Dat kan in het klein door kleine aanpassingen in de groep of in het groot door extra begeleiding, gerichte ondersteuning bij gedrag of extra uitdaging.

Door de kleinschaligheid van de school en het veilige pedagogisch klimaat kan elk kind zichzelf zijn en zich op zijn of haar unieke manier ontwikkelen. We willen de kinderen leren wie ze zijn ten opzichte van de ander. Op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier.

Wij vinden de betrokkenheid van ouders bij onze school heel belangrijk. Ouders zien wij als educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun eigen kind is voor de school essentieel. Wij streven ernaar vanuit onderling vertrouwen gezamenlijk de handen ineen te slaan om de kinderen optimaal te ondersteunen bij het leer- en ontwikkelproces. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Ouders en school hebben daarin hun eigen deskundigheid en specifieke verantwoordelijkheid.†

Onze kernwaarden:

We werken vanuit vertrouwen
Gericht op groei
Aandacht voor iedereen
We doen het samen
Openheid is onze kracht