Medezeggingsschapraad


Medezeggenschapsraad SamuŽlschool

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiŽle invulling), lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het omgangsprotocol), kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.

In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van de school voorop.†

Namens de ouders:

Pieter Verweij

Casperina de Heer - den Besten

Namens het schoolteam:

Juf Gerda Molenaar (voorzitter)

Juf Gerda Jousma


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad PCPO Trivia

Namens de ouders: De heer D. Boom

Namens het schoolteam: Juf Liesbeth Montagne